Karibu Katika Tovuti ya Wizara ya Uchumi wa Buluu na Uvuvi Zanzibar

STAFF MAIL : Login

Awesome Logo

1.    Mradi wa Ahweni ya UVIKO-19 (COVID-19) kwa Uchumi wa Buluu kutoka SMZ.
2.   Mradi wa Maendeleo ya Kilimo na Uvuvi (AFDP) kutoka IFAD.

Choose Your Color
You can easily change and switch the colors.